UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Dr Teodor Goroszeniuk, FFARCSI, FFPMCAI, DA  President, London Pain Forum; Past-President, Interventional Section, PTBB; Vice-President & Founder, Polish Neuromodulation Society; Former Consultant in Pain Medicine and Anaesthesia  Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust Dr Andrzej Krol, |MD, DEAA, FRCA, FFPMRCA  Past-President, Interventional Section, PTBB; London Pain Forum  Board Member, Chairman, ESRA, RA-UK Ultrasound in Pain Medicine Course (London); EDPM-ESRA Examiner, Consultant in Pain Medicine & Anaesthesia St George’s University Hospital

POLISH MEDICAL ASSOCIATION
ZWIĄZEK LEKARZY POLSKICH

www.polishmedicalassociation.net

Spotkanie Naukowe PMA

Spotkanie było zorganizowane przez Związek Lekarzy Polskich w Wielkiej Brytanii. W trakcie spotkania nasi Koledzy Dr Teodor Goroszeniuk i Dr Andrzej Król zaprezentowali swoje doświadczenia w medycynie bólu w przedstawionej 28 lutego w Londynie prezentacji The road through Pain - Our experience - Droga przez Ból - Nasze doświadczenia.

 dr Teodor Groszeniuk,
FFARCSI,
FFPMCAI, DA

Dr Andrzej Krol,
MD, DEAA, FRCA, FFPMRCA

Na publikację filmu uzyskaliśmy zgodę Dr Tomasza Kopcia z Polish Medical Association