UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

z www.wum.edu.pl

Na naszej uczelni odbyła się 6 Międzynarodowa Konferencja Interwencyjnej Medycyny Bólu oraz Neuromodulacji połączona z warsztatami. Wzięło w niej udział 70 specjalistów z 16 krajów.
Kolejna edycja wydarzenia została zorganizowana, żeby wymienić doświadczenia i pogłębić wiedzę w zakresie interwencyjnych metod leczenia bólu oraz neuromodulacji.

W części wykładowej tematyka dotyczyła wykorzystania interwencyjnych metod w leczeniu bólu przewlekłego w zakresie dużych stawów, bólu pleców oraz głowy, zastosowania medycyny regeneracyjnej w zapaleniach ścięgien i chorobie zwyrodnieniowej. Dyskutowano również nad wykorzystaniem neurodomodulacji w konkretnych przypadkach klinicznych.

Oprócz wykładów bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się też warsztaty. Odbywały się z podziałem na stanowiska, które umożliwiały naukę wybranych metod interwencyjnych leczenia bólu przewlekłego. Uczestnicy mieli możliwość ćwiczenia wprowadzania cewników do przestrzeni zewnątrzoponowej pod kontrolą RTG, identyfikacji splotu trzewnego z wykorzystaniem tomografii komputerowej oraz nauki prowadzenia igły w obrębie struktur kręgosłupa z wykorzystaniem obrazowania ultrasonograficznego i radiologicznego.

Nauka anatomii ultrasonograficznej obejmowała identyfikację istotnych w przeprowadzeniu interwencyjnych metod leczenia bólu przewlekłego struktur anatomicznych w obrębie barku, kolana, biodra oraz kręgosłupa. Na życzenie uczestników odbywała się analiza topograficzna wybranej struktury anatomicznej, która nie była objęta programem szkolenia. 

W konferencji oraz warsztatach łącznie wzięło udział 70 osób: anestezjologów, neurochirurgów, radiologów, specjalistów medycyny bólu, rehabilitantów, ortopedów z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Holandii, Czech, Stanów Zjednoczonych, Rumunii, Litwy, Łotwy, Libanu, Kuwejtu, Japonii, Izraela, Indii, Francji, Belgii oraz Polski. Zauważalna była obecność studentów kierunku lekarskiego oraz fizjoterapii WUM.

Wydarzenie to dało możliwość konfrontacji i wymiany doświadczeń naukowców, praktyków z różnych dyscyplin medycznych. Powracał temat utworzenia w Polsce specjalizacji z Terapii Bólu. Spotkanie stworzyło platformę do szeroko zakrojonej dyskusji nad możliwościami rozwoju interwencyjnych metod terapii bólu. 

W konferencji uczestniczyli m.in.:  dr T. Goroszeniuk, President, London Pain Forum Founder&Vice-President, Polish Neuromodulation Society;  dr D. Kosson, President, Interventional Section Polish Association of the Study of Pain, Consultant Anaesthetist; dr W. Libionka, President, Polish Neuromodulation Society, Consultant Neurosurgeon;  dr A. Bhaskar, President, British Pain Society; Hon.Secretary, Neuromodulation Society UK & Ireland, WIP UK Section.

Gospodarzami i organizatorami wydarzenia były: I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Medycyny Sądowej oraz Centrum Symulacji Medycznych. Partnerami międzynarodowymi zostali  London Pain Forum oraz Międzynarodowe Towarzystwo Neuromodulacji z udziałem Sekcji Interwencyjnej Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem JM Rektora prof. Z. Gacionga oraz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.