UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

 

 Kurs LeczBól.pl jest pierwszym polskim certyfikowanym szkoleniem e-learningowym z podstaw leczenia bólu. Celem naszego projektu jest wsparcie lekarzy różnych specjalności w szybkim zaktualizowaniu podstawowej wiedzy z zakresu medycyny bólu. Projekt objęty jest akredytacją Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Szkolenie zostało przygotowane przez znanych specjalistów medycyny bólu, co zapewniło wysoki poziom merytoryczny i pozwoliło uzyskać certyfikat i punkty edukacyjne od Izb Lekarskich.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!