UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

informuję, iż termin nadsyłania streszczeń na IASP w Amsterdamie został wydłużony do 29 stycznia.

Wzorem lat ubiegłych PTBB pokryje koszty opłaty zjazdowej dla dwóch członków PTBB, będących autorami posterów zaakceptowanych na Kongres. 

 łączę wyrazy szacunku

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM
Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu
Członek Executive Board, European Pain Federation EFIC
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM Kraków

 

zob. więcej: >>>