UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Sylwester Mordarski

Alicja Macheta

*1922
+2023

 

Z najgłębszym żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 15 lipca 2023 roku, przeżywszy lat 91, zmarła śp. dr med. Alicja Macheta – wybitna anestezjolog, nauczyciel akademicki i wybitna wykładowca na sympozjach i zjazdach Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Dr med. Alicja Macheta była wybitnym lekarzem anestezjologiem oraz nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Całkowicie oddana pacjentom, ogromnie przyczyniła się do rozwoju anestezjologii i intensywnej terapii w Polsce. Inspirowała liczne pokolenia młodych anestezjologów przez wiele lat przewodnicząc Oddziałowi Podkarpackiemu oraz Sekcji Historycznej PTAiIT, aktywnie uczestnicząc w tworzeniu i działalności Centrum Europejskiej Edukacji w Anestezjologii i Intensywnej Terapii (CEEA), a także organizując z niezwykłym zaangażowaniem liczne konferencje i sympozja
naukowe, przez co zyskała wielkie uznanie w środowisku anestezjologów w Polsce i za granicą. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu