UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Prezes PTBB, Pan prof. dr hab. Jan Dobrogowski, wystosował w dniu 29 grudnia 2012 r. list do Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia, Pana Jacka Paszkiewicza.

W liście czytamy: „Zapewnienie odpowiedniego standardu uśmierzania bólu cały czas stanowi wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce… Szacuje się, iż ból pooperacyjny jest niewłaściwie uśmierzany u ponad połowy pacjentów. Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w problemach organizacyjnych w polskich szpitalach a także zbyt małej wiedzy na temat złożonego postępowania przeciwbólowego… Znaczącą poprawę może przynieść wprowadzenie w szpitalach odpowiednich procedur postępowania przeciwbólowego, połączonych z edukacją personelu medycznego… ”