UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Zarząd PTBB przedstawił opinię w sprawie refundacji leków opioidowych dla pacjentów cierpiących z powodu bólu w przebiegu choroby nowotworowej.

W zakończeniu opinii czytamy: Jako Zarząd PTBB, biorąc pod uwagę powyższe argumenty wnioskujemy, by oksykodon w formie preparatu złożonego zw naloksonem w formie tabletek doustnych podlegał refundacji uw chorych na nowotwór. Niewątpliwą korzyścią kliniczną jest zw pewnością szczególny mechanizm działania preparatu Targin w prewencji zaparć, co pozwala na zapewnienie choremu na nowotwór optymalnej jakości życia.

Opinia PTBB w sprawie refundacji leków opioidowych dla pacjentów cierpiących z powodu bólu w przebiegu choroby nowotworowej.