UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

21 stycznia 2012 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Nadzwyczajen Walne Zebranie Członków zwołano w celu uchwalenia zmian w Statucie PTBB.

Sprawozdanie z Sprawozdanie z Walnego Zebrania PTBB zamieszczamy poniżej (do pobrania).