UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

dr
Grzegorz HURA
przewodniczący

dr
Andrzej KRÓL
wiceprzewodniczący

dr
Dariusz KOSSON
sekretarz

dr
Wiesław ŁACH
członek Zarządu

dr
Michał BUT
członek Zarządu

dr
Teodor GROSZENIUK
współpracujący z Zarządem

dr
Jacek RYKOWSKI
współpracujący z Zarządem

Adres siedziby Zarządu:

ul. Śniadeckich 10
31-531 Kraków
tel./fax. 12 421 08 85