UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Pobierz pliki

Kategoria: Global Year Against ...


Podkategorii:

Materiały informacyjne kampanii Global Year Against Cancer Pain (Ogólnoświatowy Rok na Rzecz Ulgi w Bólu z Powodu Raka) - 2008-2009.

Zobacz dostępne tłumaczenia na inne języki

Materiały informacyjne kampanii Global Year Against Musculoskeletal Pain (Ogólnoświatowy Rok na Rzecz Ulgi w Bólu Mięśniowo-Szkieletowym) - 2009-2010

Zobacz dostępne tłumaczenia na inne języki

Materiały informacyjne kampanii Global Year Against Acute Pain (Ogólnoświatowy Rok na Rzecz Ulgi w Bólu Ostrym) - 2010-2011

Zobacz dostępne tłumaczenia na inne języki

Materiały informacyjne kampanii Global Year Against Headache Pain (Ogólnoświatowy Rok na Rzecz Ulgi w Bólu Głowy) - 2011-2012.

Zobacz dostępne tłumaczenia na inne języki

Materiały informacyjne kampanii Global Year Against Visceral Pain (Ogólnoświatowy Rok na Rzecz Ulgi w Bólu Trzewnym) - 2011-2012

Zobacz dostępne tłumaczenia na inne języki

Materiały informacyjne kampanii Global Year Against Orofacial Pain (Ogólnoświatowy Rok na Rzecz Ulgi w Bólach Twarzy) - 2013-2014.

Zobacz dostępne tłumaczenia na inne języki

Materiały informacyjne kampanii Global Year Against Neuropathic Pain (Ogólnoświatowy Rok na Rzecz Ulgi w Bólu Neuropatycznym) - 2014-2015.

Zobacz dostępne tłumaczenia na inne języki

Materiały informacyjne kampanii Global Year Against Neuropathic Pain (Ogólnoświatowy Rok na Rzecz Ulgi w Bólu Neuropatycznym) - 2014-2015

(tłumaczenie na język polski)

folder_plus8GYAP 2016 in the Joints Campain
Podkategorie: 0
Pliki: 19
folder_plus9GYAP 2017 - Against Pain After Surgery
Podkategorie: 0
Pliki: 14

1. Wytyczne leczenia bólu w populacji osób najbardziej wrażliwych

2. Leczenie opioidami w populacji osób starszych z licznymi schorzeniami współistniejącymi

3. Ocena bólu w demencji

4. Leczenie bólu w demencji

5. Ból u osób starszych

6. Opieka paliatywna osób starszych

7. Ocena bólu u najsłabszych dzieci

8. Leczenie bólu u dzieci

9. Opieka w bólu paliatywnym u dzieci i młodzieży

10. Ból u osób z niepełnosprawnością intelektualną: zakres wyzwań związanych z oceną i leczeniem

11. Ból w zaburzeniach funkcji poznawczych, nie związanych z demencją: leczenie

12. Ból przewlekły jako konsekwencja tortur: ocena

13. Przewlekły ból jako konsekwencja tortur: leczenie

1. Zapobieganie bólowi - wprowadzenie

2. Zapobieganie bólowi krzyża: znaczenie interwencji od najmłodszych lat

3. Zapobieganie bólowi w populacjach osób wrażliwych

4. Pierwotna profilaktyka bólu przewlekłego

5. Wtórna i trzeciorzędowa prewencja bólu przewlekłego

6. Odżywianie a ból przewlekły

7. Aktywność fizyczna w zapobieganiu bólu

8. Profilaktyka przewlekłego bólu pooperacyjnego

9. Współpraca ze specjalistami w celu zapobiegania bólowi- informacja dla pacjentów

10. Stosowanie leków w profilaktyce bólu: profilaktyka pierwotna w różnych obszarach.

folder_plus13GYAP 2021 - dotyczący bólu pleców
Podkategorie: 0
Pliki: 16
 1. Globalne obciążenie bólem krzyża
 2. Mechanizmy neurobiologiczne przyczyniające się do bólu pleców
 3. Środowisko przyczyniające się do bólu pleców
 4. Ból szyi
 5. Podejście do aktywności, obciążenia biomechaniczne i nawroty bólu pleców
 6. Patofizjologiczna ocena bólu pleców
 7. Ból krzyża w dzieciństwie i wieku dojrzewania
 8. Ból pleców w miejscu pracy
 9. Spersonalizowana pielęgnacja bólu krzyża
 10. Ćwiczenia i przewlekły ból krzyża
 11. Różnice w bólu pleców
 12. Edukacja w bólu pleców
 13. Opłacalne zabiegi na ból pleców
 14. Samoleczenie bólu pleców z perspektywy lekarza
 15. Anatomia i biomechanika bólu pleców
 16. Ból pleców - nieunikniona część starzenia. Fakty.
 17. Ból pleców w dzieciństwie i młodości
 18. Wspomagane samoleczenie z punktu widzenia życiowych doświadczeń.
 19. Psychologia bólu pleców
folder_plus14European Pain Federation EFIC
Podkategorie: 0
Pliki: 1
 1. Globalne obciążenie bólem krzyża
 2. Mechanizmy neurobiologiczne przyczyniające się do bólu pleców
 3. Środowisko przyczyniające się do bólu pleców
 4. Ból szyi
 5. Podejście do aktywności, obciążenia biomechaniczne i nawroty bólu pleców
 6. Patofizjologiczna ocena bólu pleców
 7. Ból krzyża w dzieciństwie i wieku dojrzewania
 8. Ból pleców w miejscu pracy
 9. Spersonalizowana pielęgnacja bólu krzyża
 10. Ćwiczenia i przewlekły ból krzyża
 11. Różnice w bólu pleców
 12. Edukacja w bólu pleców
 13. Opłacalne zabiegi na ból pleców
 14. Samoleczenie bólu pleców z perspektywy lekarza
 15. Anatomia i biomechanika bólu pleców
 16. Ból pleców - nieunikniona część starzenia. Fakty.
 17. Ból pleców w dzieciństwie i młodości
 18. Wspomagane samoleczenie z punktu widzenia życiowych doświadczeń.
 19. Psychologia bólu pleców
folder_plus16GYAP 2023 - Integrative Pain Care
Podkategorie: 0
Pliki: 6