UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Leczenie bólu

Redaktor naukowy: Jan Dobrogowski

Autorzy: Jerzy Wordliczek, Małgorzata Krajnik, Jan Dobrogowski

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

ISBN: 9788320045000

2011

W książce opisano mechanizmy powstawania bólu, jego charakter i rodzaje w poszczególnych zespołach chorobowych. Przedstawiono metody leczenia farmakologiczne (lekami uśmierzającymi ból), metody psychologiczne (psychoterapię, trening autogenny) oraz fizjoterapię i zabiegi chirurgiczne.

W kolejnym, drugim wydaniu tej publikacji przedstawiono współczesne poglądy na leczenie bólu z uwzględnieniem możliwości i perspektyw terapeutycznych, m.in. na podstawie poziomów wiarygodności według EBM. Wydanie to uzupełniono o rozdziały dotyczące farmakogenetyki w terapii bólu, niekorzystnych interakcji lekowych i rzadko występujących zespołów bólowych.

Publikacja adresowana jest do lekarzy klinicystów, specjalistów z różnych dziedzin, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i rodzinnych.