UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Ból ostry

Autorzy: Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002

83-233-1618-X

2012

Niezwykle dynamiczny rozwój badań podstawowych, mający miejsce w ostatnich dwóch dekadach umożliwił poznanie i zrozumienie całego szeregu procesów związanych z powstawaniem ostrego bólu, oraz mechanizmów działania poszczególnych leków i metod stosowanych w postępowaniu przeciwbólowym. Bezpośrednim tego następstwem jest istotny wzrost zainteresowania tą problematyką, manifestujący się powstawaniem wydzielonych szpitalnych zespołów zajmujących się uśmierzaniem ostrego bólu (pooperacyjnego i pourazowego), oraz wprowadzeniem do postępowania przeciwbólowego nowych leków i metod terapeutycznych. Równocześnie należy jednak podkreślić, że zarówno wśród lekarzy, jak i pacjentów, nadal panuje powszechne przekonanie, iż w przeważającej liczbie przypadków, postępowanie przeciwbólowe jest niewystarczające lub wręcz nieskuteczne.

Celem prezentowanego opracowania jest przedstawienie współczesnych poglądów z tego zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem patofizjologii ostrego bólu oraz możliwości i perspektyw terapeutycznych. Zaprosiliśmy do współpracy wybitnych specjalistów, chcąc w ten sposób poszerzyć zasób wiedzy, która zawarliśmy w książce Ból i jego leczenie wydanej w roku 1996. Dlatego też poszczególne rozdziały mają charakter monograficznych opracowań, tych zagadnień związanych zarówno z patofizjologią, jak i leczeniem wybranych zespołów ostrego bólu, które wg nas są najbardziej istotne w praktyce lekarskiej. Wierzymy, że to opracowanie ułatwi Państwu zarówno dostęp do najnowszych osiągnięć algezjologii, jak i będzie pomocne w codziennej praktyce zawodowej.