UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Konferencje˙szkolenia

Co robimy

Organizujemy zjazdy, sympozja, konferencje i spotkania naukowe
Prowadzimy specjalistyczne szkolenia lekarzy w zakresie leczenia bólu
Współpracujemy z pokrewnymi naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi.
Poradniom stosującym uznane standardy leczenia bólu nadajemy Certyfikaty PTBB
Współfinansujemy udział członków w konferencjach z zakresu medycyny bólu.
Od roku 2000 wydajemy naukowy kwartalnik Ból oraz biuletyny informacyjne

Rozpocznij studia podyplomowe - Medycyna bez bólu
logo Global Year 2021
logo kwartalnik BÓL
Partner Towarzystwa: Szpital bez bólu
logo fundacja medycyny bolu 240
 Nie Ból Się

Współpraca

logo efic 240
logo ESREA 240
logo sip 240

Lokalizacja

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.