UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Badania Bólu dotyczące leczenia pacjentów z bólem w aspekcie COVID-19, spowodowanej wirusem SARS-CoV-2

Magdalena Kocot-Kępska, Jerzy Wordliczek, Jarosław Woroń, Krystyna Boczar, Barbara Przewłocka, Małgorzata Malec-Milewska, Andrzej Kűbler, Jan Dobrogowski

Obecna sytuacja epidemiczna, spowodowana wirusem SARS-CoV-2 wpływa na wiele aspektów klinicznych, dotyczących pacjentów z bólem ostrym i przewlekłym. Aktualne problemy i kontrowersje dotyczą leczenia bólu ostrego i gorączki związanych z infekcją wirusową jako taką, wdrażania i/lub kontynuowania analgetyków i ko-analgetyków u chorych z bólem przewlekłym, bezpieczeństwa i ewentualnych interakcji leków stosowanych w farmakoterapii bólu, wykonywania procedur interwencyjnych z zakresu medycyny bólu, kontynuacji terapii w ramach poradni leczenia bólu oraz ewentualnych następstw infekcji wirusowej w postaci bólu przewlekłego.

Grupa ekspertów PTBB opracowała stanowisko dotyczące ww. aspektów klinicznych w oparciu o aktualną dostępną literaturę.

Praca Poradni Leczenia Bólu w Krakowie w trakcie epidemii SARS-CoV-2

 

The EFIC COVID-19 Task Force was created after realizing the need for news related to COVID-19 being distributed and shared with our community which is looking for advice with regards to pain treatment of their patients. The intended outcome is to distribute relevant news on our website and other communication channels. Our goal here is to put forward what is being said in an objective manner and provide a neutral overview on current research. The information will of course be updated as more research becomes available.

 

Podkategorie

Komunikaty Zarządu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu