UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

aktualne wyniki badań

oraz nowatorski program

mający na celu opracowanie

sygnatur biomarkerów predykcyjnych

 

Kluczem jest jasna komunikacja

Kluczowym elementem dla zwiększenia świadomości zdrowotnej jest zrozumiałość komunikatów.

Światow Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje świadomość zdrowotną jako:

zestaw posiadanych przez osobę umiejętności poznawczych i społecznych, które decydują o jej motywacji i zdolności do uzyskania dostępu, zrozumienia i wykorzysttywania informacji w sposób sprzyjający utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i jej brak uznaje za poważny problem zdrowia publicznego, niekorzystnie oddziałujący zarówno na samych pacjentów, jak i na systemy ochrony zdrowia.

AND EUROPEAN PAIN EXAMS
 28-29 May 2024

Why is this summit necessary?

First of all, some of the best European pain specialists have been invited to the summit. The lectures given will be aligned with the EFIC pain curriculum material. Lectures will be short and specific; they will provide references for further deepening of knowledge. The material will rely on the principles of evidence-based medicine and review the latest scientific literature. This will help anyone interested in pain medicine to update the latest news. Plenary session lectures will touch on such topics as the application of digital technologies in pain medicine, the 11th International Classification of Diseases and Injuries (ICD-11) chronic pain classification, nociplastic pain issues, the role of genes in chronic pain, etc. The two sessions will be jointly organized by the European Headache Federation (EFH) and the European Association for Physical Medicine and Rehabilitation (ESPRM).

One of the most important goals of the virtual summit is to provide material for European pain exams:

1) for doctors - EDPM (European diploma in pain medicine);

2) for physiotherapists - EDPP (European diploma in pain physiotherapy);

3) for nurses - EDPN (European diploma in pain nursing).

Curriculums have been created for all exams, and EDPM and EDPP programs in 2023. were updated..