UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

i neuralgii półpaścowej

Informuję, że staraniem Zarządu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu szczepionka Shingrix stosowana w profilaktyce półpaśca i neuralgii półpaścowej u pacjentów w wieku 65 lat i starszych o zwiększonym ryzyku zachorowania na półpasiec została umieszczona w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2024 r. w poz. 3543 z refundacją 50%.

stolicy Rwandy (25-27 październik 2023)

W dniach 25–27 października 2023 roku w Kigali, stolicy Rwandy, odbył się kurs na temat podstaw leczenia bólu przewlekłego, zorganizowany w ramach Fundacji Afriquia i przeprowadzony przez Członków PTBB: Piotra Jakubowa, Przemysława Walczuka i Jarka Kuraka. Osobą spoza PTBB była Julia Kondracka.

oraz zaburzeń czynnościowych narządu żucia

WROCŁAW 8-9 MARZEC

Praktyczne komentarze zastosowania klasyfikacji bólu

Omówienie mechanizmów odpowiedzialnych za rozróżnienie kiedy dolegliwości pacjenta powinien prowadzić lekarz stomatolog a kiedy inny specjalista

Rola medycyny estetycznej, fizjoterapii, ortodoncji czy chirurgii szczękowo twarzowej w zespołowym diagnozowaniu i prowadzeniu pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia czy bólem jamy ustnej

Praktyczne sposoby komunikacji pomiędzy specjalistami jamy ustnej i twarzy w warunkach polskich w szczególności z neurologii i poradni leczenia bólu i twarzy a pacjentem ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi