UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

IASP sponsoruje i promuje Global Year Against Pain. Każdego roku IASP skupia się na innym aspekcie bólu. W kampanii 2014-2015, która rozpoczęła się w październiku 2014, nacisk położony został na ból neurotyczny.
        
     Pobierz dokument: Central Neuropathic PainPobierz dokument: Epidemiology of Neuropathic PainPobierz dokument: Paintfull HIV - Associated Sensory NeuropathyPobierz dokument: Mechanisms of Neuropathic PainPobierz dokument: What Is Neuropathic Pain?
      
      
     Materiały informacyjne do pobrania: (j. angielski) (j. polski)