UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Witamy w Światowym Roku Zapobiegania Bólowi 2020!

Tegoroczny temat koncentruje się na rozpowszechnianiu strategii zapobiegania bólom wśród badaczy, klinicystów i pacjentów.

Udostępniając bezpłatne arkusze informacyjne, seminaria internetowe, publikacje i inne, mamy nadzieję, że ta kampania przyczyni się do lepszych wyników dla pacjentów i przyczyni się do wizji IASP dotyczącej globalnej ulgi w bólu.

Globalne arkusze informacyjne przygotowane przez najlepszych ekspertów na temat różnych aspektów zapobiegania bólowi są dostępne do pobrania w zakładce ZASOBY. >>> Global Year ... >>> Światowy Rok na Rzecz Zapobiegania Bólowi 2020.

Materiały zostały przetłumaczone na język polski staraniem PTBB.

1. Zapobieganie bólowi - wprowadzenie

2. Pierwotna profilaktyka bólu przewlekłego

3. Wtórna i trzeciorzędowa prewencja bólu przewlekłego

4. Aktywność fizyczna w zapobieganiu bólu

5. Współpraca ze specjalistami w celu zapobiegania bólowi- informacja dla pacjentów

6. Odżywianie a ból przewlekły

7. Stosowanie leków w profilaktyce bólu: profilaktyka pierwotna w różnych obszarach

8. Profilaktyka przewlekłego bólu pooperacyjnego.

9. Zapobieganie bólowi krzyża: znaczenie interwencji od najmłodszych lat

10. Zapobieganie bólowi w populacjach osób wrażliwych