UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo- Szkoleniowego „Integracyjna Medycyna Bólu”, która odbędzie się w dniach 8-9.04.2022 we Wrocławiu.

Konferencja ma na celu przegląd aktualnej wiedzy na temat diagnostyki i leczenia różnych postaci bólu w ujęciu integracyjnym i interdyscyplinarnym. Posłużyć ma rozszerzeniu działalności naukowo-szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i wdrożeniu dobrych praktyk w zakresie edukacji i organizacji medycyny bólu w naszym kraju.

 zob. więcej: https://imb2022.econgress.pl/