UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, we wrześniu 2019, podjęło uchwałę o podniesieniu rocznej składki członkowskiej do wysokości 100 zł - począwszy od miesiąca stycznia 2020.

 

 

Członkostwo w PTBB

Statut PTBB

Zarząd PTBB