UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

XI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADANIA BÓLU

W imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badania Bólu „Medycyna bólu 2022 – interdyscyplinarnie”. W ubiegłym roku pandemia uniemożliwiła nam osobiste spotkanie, ale mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się spotkać w dniach 20–22 października w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

 

 

Przewodnim tematem Zjazdu jest interdyscyplinarne podejście do pacjentów z różnorodnymi zespołami bólu ostrego i przewlekłego. Ideą współczesnej medycyny bólu jest właśnie podejście inter- i wielodyscyplinarne – zarówno w diagnostyce, jak i w leczeniu chorych z bólem. Dlatego też do wygłoszenia wykładów zaprosiliśmy wybitnych specjalistów – lekarzy i naukowców z kraju i zagranicy, reprezentujących różne dziedziny nauk medycznych, w tym przedstawicieli nauk podstawowych, anestezjologów, geriatrów, internistów, neurologów, onkologów, radioterapeutów, psychiatrów, reumatologów, farmakologów klinicznych, specjalistów rehabilitacji medycznej, specjalistów medycyny paliatywnej, ortopedów, stomatologów, psychologów i fizjoterapeutów. Wierzymy, że tak zróżnicowane grono ekspertów zadba o wysoki poziom merytoryczny Zjazdu PTBB i sprawi, że wydarzenie będzie dla uczestników ciekawym i inspirującym spotkaniem.

Liczymy na Państwa udział i serdecznie zapraszamy do Krakowa wszystkich zainteresowanych medycyną bólu.

dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM
dr hab. n. med. Jarosław Woroń
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

zob. więcej