UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

4 października 2012 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Podczas Walnego Zebrania członków:

  • Zarząd PTBB przedstawił sprawę nabycia praw do tytułu kwartalnika „Ból” oraz zasad wydawania tego czasopisma w 2012 r.
  • Omówiono potrzeby, zakres oraz szczegóły kolejnych zmian proponowanych w statucie Towarzystwa.
  • Uchylono uchwałę nr 2 Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Badania Bólu z dnia 21 stycznia 2012 r. w przedmiocie zmiany Statutu PTBB
  • Przyjęto uchwałę w sprawie zmiany statutu PTBB.
  • Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu PTBB.

Sprawozdanie z Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTBB zamieszczamy poniżej (do pobrania).