UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

THE EIGHTH Society for Ultrasound in Anaesthesia (SUA) Chronic Pain Interventions Workshop will now take place at the Royal College of Physicians, London, UK on the 5th September 2023. An expert UK faculty will cover a wide variety of chronic pain procedures under ultrasound guidance with live models.

 

Najlepsze praktyki w interwencyjnym leczeniu bólu w przypadku niedoborów leków znieczulających miejscowo:

Przedstawiciele Spine Intervention Society (SIS) z Komitetu Analizy Standardów i Dowodów przygotowali poniższe rekomendacje przeprowadzania zabiegów przeciwbólowych w przypadku braku leków miejscowo znieczulających. Rekomendacje zostały zatwierdzone przez Spine Intervention Society, American Academy of Pain Medicine, American College of Radiology, American Society of Neuroradiology, American Society of Spine Radiology, North American Neuromodulation Society, North American Spine Society, Society of Interventional Radiology, które wspierają poniższe rekomendacje i wskazówki do przeprowadzania wewnątrzstawowych, zewnątrzstawowych, okołokręgowych i zewnątrzoponowych w przypadku niedoborów leków miejscowo znieczulających.