UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

 
Szanowni Państwo,
 
ze smutkiem informuję, że zmarł Pan Prof.dr hab.n.med. Bogdan Kamiński nestor polskiej anestezjologii, pierwszy Kierownik Zakładu a  następnie Kliniki i Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Warszawie.
 
Cześć Jego Pamięci 
dr. Dariusz Kosson
sekretarz Zarządu
Sekcji Interwencyjnej PTBB

Sekcja Interwencyjna Polskiego Towarzystwa Badania Bólu przy współpracy z I Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakładem Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładem Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zaprasza do udziału w kursie „Podstawy Interwencyjnych Metod Leczenia Bólu”.