UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

z www.wum.edu.pl

Na naszej uczelni odbyła się 6 Międzynarodowa Konferencja Interwencyjnej Medycyny Bólu oraz Neuromodulacji połączona z warsztatami. Wzięło w niej udział 70 specjalistów z 16 krajów.
Kolejna edycja wydarzenia została zorganizowana, żeby wymienić doświadczenia i pogłębić wiedzę w zakresie interwencyjnych metod leczenia bólu oraz neuromodulacji.

W części wykładowej tematyka dotyczyła wykorzystania interwencyjnych metod w leczeniu bólu przewlekłego w zakresie dużych stawów, bólu pleców oraz głowy, zastosowania medycyny regeneracyjnej w zapaleniach ścięgien i chorobie zwyrodnieniowej. Dyskutowano również nad wykorzystaniem neurodomodulacji w konkretnych przypadkach klinicznych.

Współorganizatorem warsztatów są

  • I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM
  • Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM
  • Sekcja Interwencyjna Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

Miejsce Kursu

Zakład Patomorfologii WUM
ul. Pawińskiego 7, na terenie Kampusu Banacha
Warszawa

Wykładowcy:

Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Dariusz Kosson
Prowadzący: prof.  Bogdan Ciszek, lek. Michał But, dr n. med.  Marcin Kołacz, lek. Marek Janiak,  lek. Dariusz Kożuchowski