UA-66923109-1

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polish Association for the Study of Pain

PTBB

Prezes PTBB, prof. dr hab. Jan Dobrogowski wystosował pismo do Ministerstwa Zdrowia w sprawie niezbędnych elementów badania podstawowego i innych czynności wykonywanych w trakcie porady specjalistycznej w zakresie badania bólu.

Szanowny Pan
Piotr Warczyński
Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Szanowny Panie Dyrektorze,

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2012 roku (MZ-OZG-078-29473-1/DM/12) przesyłam propozycje uwzględniające niezbędne elementy badania podstawowego i określenie innych czynności wykonywanych w czasie udzielania porady specjalistycznej w zakresie leczenia bólu (wraz z załącznikiem).

Z poważaniem

Prof. dr hab. Jan Dobrogowski
Prezes
Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

> porada specjalistyczna w zakresie badania bólu
> inne czynności wykonywane w trakcie porady